Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het gemengd koor Cantiqua is een koor uit Tilburg. Het koor staat in de regio Midden Brabant bekend om de hoge kwaliteit van zijn uitvoeringen tijdens missen en concerten. 

Gemengd koor Cantiqua bestaat uit twee afdelingen: Cantiqua Klassiek en Cantiqua Concert.

Cantiqua Klassiek zingt meerstemmige kerkmuziek in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat te Tilburg. Naast het verzorgen van de zang tijdens de eucharistievieringen in de ‘eigen’ kerk zingt ons koor ook regelmatig in andere parochiekerken in Tilburg en omstreken. Ook wordt er op verzoek gezongen bij uitvaarten, huwelijksmissen of huwelijksjubilea.
Iedereen die kan zingen,  kan en mag lid worden van dit koor. We repeteren 3 x per maand op vrijdagavond. Dirigent is Gabrielka Clout. We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.

Cantiqua Concert is een concertkoor en werkt met compacte repetitieperiodes. Cantiqua Concert richt zich op de meer ervaren koorzangers. Ieder project heeft een relatief korte voorbereidingstijd. Hierdoor moeten deelnemers in staat zijn om zich de muziek in vrij korte tijd eigen te maken. De huidige leden van Cantiqua vormen de vaste kern van Cantiqua Concert. Daarnaast sluiten, per concert, projectleden aan. Cantiqua concert repeteert op dinsdagavond ook in MFA de Symfonie.

In 2022 bestond het koor 100 jaar en heeft ongeveer 30 actieve leden. Cantiqua probeert het musiceren op verantwoord niveau te combineren met de nodige gezelligheid onder elkaar.

Het koor heeft diverse commissies. Zo is er een activiteitencommissie, een concertcommissie en een p.r.-commissie. Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad 'Dubbelfforte'. In 2011 is gestart met een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hier op de nieuwsbrief abonneren.

Kijk voor meer informatie van Cantiqua Klassiek en Cantiqua Concert onder 'Twee afdelingen'. Heeft u interesse om mee te zingen, kom dan eens luisteren op een van onze repetitieavonden. Nieuwe leden van alle stemsoorten zijn van harte welkom. De enige eis is dat u zuiver kunt zingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris: mevrouw Joke van Knegsel, telefoon: 06-23850853 (e-mail: secretariaatcantiqua@gmail.com).