Vriend van Cantiqua

Vriend van Cantiqua

Steun het koor en word Vriend van Cantiqua!!

Binnen veel verenigingen zijn de Vrienden één van de pijlers en dat geldt ook zeker voor Gemengd Koor Cantiqua. De Vrienden vormen samen een trouwe achterban. De Vrienden geven het koor een jaarlijkse financiële bijdrage, maar hun steun en belangstelling tijdens de uitvoeringen is zeker zo belangrijk. De meeste Vrienden zijn familie of kennissen van de koorleden. Maar het zijn ook mensen, die het koor gewoon in allerlei activiteiten een warm hart toedragen. Ze geven allemaal een steuntje in de rug, waardoor het koor er beter in slaagt om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Wilt u Vriend worden van Gemengd Koor Cantiqua? Daar zijn we erg blij mee! U wordt al Vriend door per jaar minimaal € 25 over te maken op rekening (IBAN) NL35 INGB 0002 9653 59 t.n.v. Gemengd Koor Cantiqua te Tilburg o.v.v. uw adres en 'Vriend van Cantiqua’. Daarvoor ontvangt u vier keer per jaar ons verenigingsblad ‘Dubbelfforte’ en u wordt ook op de hoogte gehouden van het wel en wee van het koor en van de concerten die worden gegeven.

Bij voorbaat hartelijk dank.