Vieringen

Donderdag 26 mei 2022 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Hemelvaartsdag

Mis: Missa brevis Sancti Joannis de Deo Kleine Orgelmesse (J. Haydn)
Openingslied: Het lied van de dag des heren
Tussenzang: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer  Psalm 67-I (L. Deiss)
Offerandelied: O taste and see (R. Vaughn Williams)
Communielied: Sehet welch eine Liebe (F. Mendelssohn)
Slotlied: Al heeft hij ons verlaten (H. Strategier)

Zondag 5 juni 2022 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Feestmis ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Gemengd Koor Cantiqua

Mis: Missa brevis in F  voor orgel, klarinet en koor (H. de Croon)
Openingslied: Het lied van de Heilige Geest (B. Huijbers)
Tijdens wijwaterbesprenkeling: Veni creator spiritum (Gregoriaans)
Tussenzang: Geestkracht steeds weer opnieuw (A. van Baest)
Offerandelied: Dextera Domini (C. Franck)
Communielied: Alma Dei creatoris (W.A. Mozart)
Slotlied: Overal zijt Gij (A. Huijbers / H. Oosterhuis / bew. A. van Baest)
Na de zegen: Hallelujah (G. Handel)

Zondag 12 juni 2022 - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans Tilburg

Mis: Messe brève in C.: Kyrie en Gloria (Ch. Gounod)

Openingslied: Zingt God de Heer (M. Stumpel) 
Tussenzang:  Heel de aarde jubelt en juicht, Psalm 67-I
Offerandelied: Oculi omnium (Ch. Wood)
Communielied: Alta trinita beata
Slotlied:  Zingt voor de heer (M. v.d. Plas / bew. H. de Croon)

Zondag 19 juni 2022 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Mis: Missa brevis in C- Orgelsolomesse KV 259 (W.A. Mozart)

Openingslied:  Het brood in de aarde gevonden (A. de Klerk)
Tussenzang: Alleluia Kanon (W. Boyce)
Offerandelied: O taste and see (R. Vaughn Williams)
Communielied: Tantum ergo (A. Bruckner)
Slotlied:  Aan wat op aarde leeft  (A. Valerius / H. Oosterhuis)