Vieringen

In verband met de maatregelen rond het indammen van het Coronavirus zal er tijdens de vieringen NIET door ons koor worden gezongen.