Vieringen

Zondag 19 januari - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Missa brevis in d  KV65 (W.A. Mozart)
Dit is de dag (H. Oosterhuis / Stralsund 1614)
Gij zijt een mensenzoon (bew. A. van Baest)
Ave Verum (K. Jenkins)
The peace of God (J. Rutter)
Zingt voor de Heer van liefde (bew. H. de Croon)

Zondag 2 februari - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Missa brevis in D KV 194 (W.A. Mozart)
Vernieuw Gij mij o eeuwig licht (tekst: A. den Besten)
Neem mij aan zoals ik ben (Iona-groep)
Ave Maris stella (L. Bàrdos)
Gloria deel XI en XII (Antonio Vivaldi)
Overal zijt Gij (bew. A. van Baest)

Zondag 9 februari - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans Tilburg

Missa brevis in D KV 194 (W.A. Mozart)
Dit is de dag (H. Oosterhuis / Stralsund 1614)
Psalm 25-III Houd mij in leven (melodie: B. Huijbers)
Tebe Pajom (D. Bortniansky)
Da Pacem (Ch. Gounod)
Overal zijt Gij (bew. A. van Baest)

Zondag 16 februari - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Messe brève in C (aux chapelles) (Ch. Gounod)
Zomaar een dak boven wat hoofden
Psalm 25-III Houd mij in leven (melodie: B. Huijbers)
Tebe Pajom (D. Bortniansky)
Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
Wonen overal (tekst: H.Oosterhuis - melodie: S. Naanje)