Vieringen

In verband met de COVID-19 maatregelen verzorgen wij de vieringen niet met het gehele koor maar met kwartetten, kwintetten of octetten.

Zondag 25 juli 2021 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Mis: Missa brevis in Bes, Joannis de Deo (kleine orgelmesse) (J. Haydn)

Openingslied: Aan wat op aarde leeft
Tussenzang: Psalm 67-I Heel de aarde jubelt  (L. Deiss)
Offerandelied: Aller Augen warten auf dich, Herre (H. Schütz)
Communielied: Tu Solus qui facis mirabilia (J. des Prez)
Slotlied: Zingt voor de Heer (bew. H. de Croon)

Zondag 15 augustus 2021 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Mis: Mis in D KV194 (W.A. Mozart)

Openingslied: God groet U zuiv’re bloeme
Tussenzang: Alleluia Kanon (W. Boyce)
Offerandelied: Salve Regina (Gregoriaans)
Communielied: Marialied D’engel des Heren (H. Strategier)
Slotlied: Wij groeten u o Koningin

De eerste viering ná de vakantie is op zondag 5 september.