Vieringen

Zondag 9 februari - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans Tilburg

Missa brevis in D minor KV65 (W.A. Mozart)
Dit is de dag (H. Oosterhuis / Stralsund 1614)
Psalm 25-III Houd mij in leven (melodie: B. Huijbers)
Tebe Pajom (D. Bortniansky)
Da Pacem (Ch. Gounod)
Overal zijt Gij (bew. A. van Baest)

Zondag 16 februari - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Messe brève in C (aux chapelles) (Ch. Gounod)
Zomaar een dak boven wat hoofden
Psalm 25-III Houd mij in leven (melodie: B. Huijbers)
Tebe Pajom (D. Bortniansky)
Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
Wonen overal (tekst: H.Oosterhuis - melodie: S. Naanje)