Vieringen

Zondag 7 november 2021 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Mis: Messe brève in C (Ch. Gounod)

Openingslied: Zo vriendelijk en veilig (H. Oosterhuis/A. van Baest)
Tussenzang: Hoe ver te gaan (H. Oosterhuis/A. Oomen)
Offerandelied: O taste and see (R. Vaughn Williams)
Communielied: Herr, mache mich (W. Strijbos-Norbruis)
Slotlied:  Wij hebben voor U gebeden (F. v.d. Put)

Zondag 14 november 2021 - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans Tilburg

Woord- en Communieviering

Openingslied: Wij zoeken U als wij samen komen (H. Jongerius)
Tussenzang: Schriftlied (H. Oosterhuis/A. Oomen)
Offerandelied: Het brood in de aarde gevonden (H. Oosterhuis/A. de Klerk)
Communielied: The kingdom of God is justice and peace; Taizé
Slotlied: Als gij naar de woorden luistert