Vieringen

Zondag 24 maart - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg
3e zondag van de Vasten

Woord en communiedienst

Messe ohne Gloria (A. Bruckner) + Het lied van de eerste der mensen (bew. H. de Croon) + Nu nog met halve woorden (H. Oosterhuis arr. H. de Croon) + Adoramus te (Q. Gasparini) + Ave Maria (T.L. da Vittoria) + Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (H. Oosterhuis arr. H. de Croon)

Zondag 14 april - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans, Tilburg
Palmzondag

De Koning van de vrede + Gezegnd hij die komt + God mijn God waarom heb gij mij verlaten + Als alles duister is + Ubi caritas + Daar waar vriendschap is + Popule meus (da Vittoria) + Ik sta voor U in leegte en gemis

Zaterdag 20 april - 20.30 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg
Paaszaterdag

Als alles duister is + Dat stad en land + Alles wat adem heeft + Licht dat ons aanstoot + Heut triumphieret Gottes Sohn (J.S. Bach) + U zij de glorie + De steppe zal bloeien

Zondag 21 april - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg
1e Paasdag

Missa brevis in F (H. de Croon) + De Heer is waarlijk opgestaan + Psalm 150-III Alleluja, Looft God + Exulate Jubilate (Viadana) + Dextera Domini + Halleluja (G.F. Handel)