Vieringen

zondag 9 juni 2024 - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans Tilburg

Mis: Missa brevis in C. Orgelsolomesse KV259 (W.A. Mozart)

Openingslied: Zomaar een dak boven wat hoofden (B. Huijbers / H. Oosterhuis)
Tussenzang: Wat vrolijk over U geschreven staat (A.  Oomen / H. Oosterhuis)
Vóór Evangelie: Alleluia-1; Taizé (d mineur) (J. Berthier)
Ná Evangelie: U komt de lof toe
Offerandelied: If ye love me (Th. Tallis)
Communielied: Ave Maria (E. Elgar)
Slotlied: Overal zijt Gij (bew. A.  Baest)

zondag 16 juni 2024 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Mis: Missa in Honorem Sancti Francisci (J. Seevens)

Openingslied: Het lied van alle zaad (oude volksmelodie) (H. Oosterhuis)
Tussenzang: Alleluia-Kanon (W. Boyce)
Offerandelied: Ave Verum (K. Jenkins)
Communielied: Salve Regina (F. Liszt)
Slotlied: Overal zijt Gij (bew.A.van Baest)

zondag 7 juli 2024 - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat Tilburg

Mis: Missa Brevis in D KV194 (W.A. Mozart)

Openingslied: Licht dat ons aanstoot (H. Oosterhuis / A. Oomen
Tussenzang: Alles wat adem heeft Psalm 150-II (A. Oomen/ I. Gerhardt)
Offerandelied: Brood hier gedeeld om te leven (Iona-groep)
Communie: Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
Voor de zegen: An Irish blessing (Irish traditional) (arr. J.E. Moore)
Slotlied: Er is nog zomer (J. Herzberg / G. Bruining)

 

zondag 14 juli 2024 - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans Tilburg

Mis: Missa Brevis in D KV194; (W.A. Mozart)

Openingslied: Wie in de schaduw Gods mag wonen (t. J. Duin / m. Genève 1551)
Tussenzang: Heel de aarde jubelt (Psalm 67 -1) (m. L. Deiss / t. M. Copier)
Offerandelied: Eat this bread; Jesus Christ bread of life (Taizé)
Vredeswens: Vrede voor jou (T. Löwenthal)
Communielied: An Irish blessing (Irish traditional) (arr. J.E. Moore)
Slotlied: Wonen overal (m. Suze Naanje / t. H. Oosterhuis)