Vieringen

Zondag 5 mei - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg

Mis in d KV 65 (W.A. Mozart) + Paashymne Looft God den Heer + Gij zijt voorbij gegaan + Salve Regina (Fr. Liszt) + Ave Maria E. Elgar) + Wij groeten U, o Koningin

Zondag 12 mei - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans, Tilburg

Missa brevis in C Orgelsolomesse KV 259 (W.A. Mozart) + Christus die verrezen is + Psalm 150-III Alleluia Looft God + Salve Regina (Fr. Liszr + Ave Maria (E. Elgar) + God groet U, zuiv're bloeme

Zondag 19 mei - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg

Missa brevis in C Orgelsolomesse KV 259 (W.A. Mozart) + God wil een tempel bouwen + Alleluia (W. Boyce) + Ave verum (W.A. Mozart) + Sancta Maria mater Dei KV 273 (W.A. Mozart) + God groet U zuiv're bloeme

Donderdag 30 mei - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg
Hemelvaartsdag
(woord en communieviering)

Messe brève in C (Ch. Gounod) + Licht dat6 ons aanstoot + Dit is de dag: Het lied van de dag des Heren + Exultate iusti in Domino (L. da Viadana) + Avé Maria (solo) + Al heeft hij ons verlaten (Strategier/Schulte)

Zondag 2 juni - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg

Pastoralmesse KV 140 (W.A. Mozart) + Licht dat ons aanstoot + Psalm 150-II Alles wat adem heeft + Tu solus qui fracis mirabilia (J. des Prez) + Locus iste (A. Bruckner) + Wij hebben voor U gebeden