Vieringen

Zondag 3 februari - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg

Missa Sine nomine (H. de Croon) + Heer onze Heer psalm 8-II (B. Huijbers) + Houd mij in leven psalm 25-III (B. Huijbers) + Ave Maria (T.L. da Vittoria) + Magnificat (H. Andriessen) + Dankt, dankt nu allen God

Zondag 10 februari - 10.30 uur

Mariakerk, De Schans, Tilburg

Missa Sine nomine (H. de Croon) + Een smekeling zo kom ik tot Uw troon psalm 119-II + Heer onze Heer psalm 8-II (B. Huijbers) + Houd mij in leven psalm 25-III (B. Huijbers) + Aller Augen warten auf dich, Herre (H. Schutz) + Schaffe in mir Gott ( J.N. Krebs) + Dankt, dankt nu allen God

Zondag 17 februari - 11.00 uur

Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg

Missa brevis in D KV194 (W.A. Mozart) + Een smekeling zo kom ik tot Uw troon psalm 119-II + Mijn God zij Gij pslam118-III (B. Huijbers) + Ocului omnium (Ch. Wood) + Oh Most merciful (Ch. Wood) + The peace of God (J. Rutter) + Overal zijt Gij (H. Oosterhuis/B. Huijbers/bew. A. van Baest)