Twee afdelingen

Twee afdelingen

Gemengd Koor Cantiqua bestond in 2022 100 jaar.  Momenteel zijn er 33 actieve zangers en zangeressen. Gemengd Koor Cantiqua kent twee belangrijke uitgangspunten: vanuit het artistieke oogpunt willen we musiceren op een verantwoord amateurniveau en vanuit het sociale oogpunt zorgen we daarbij ook voor de nodige gezelligheid. Om dat te kunnen bereiken is vanaf 1 september 2010 de structuur van de vereniging grondig gewijzigd. Er zijn twee afdelingen: Cantiqua Klassiek voor het verzorgen van de muzikale opluistering van de erediensten en Cantiqua Concert voor het verzorgen van kwalitatief goede amateurconcerten. 

Cantiqua Klassiek zingt meerstemmige kerkmuziek: missen van o.a. Mozart, Haydn, Gounod, De Croon en Van Baest. Ook motetten, Latijnse, Nederlandse kerkmuziek en hedendaagse klassieke muziek komen aan bod. Iedereen die kan zingen,  kan en mag lid worden van dit koor.

Cantiqua Klassiek verzorgt de missen, zowel eucharistievieringen als woord- en communiediensten, in de eigen als in  andere parochiekerken in Tilburg, zoals de Mariakerk in Tilburg Noord.  Ook wordt er op verzoek gezongen bij uitvaarten, huwelijksmissen of huwelijksjubilea. We vinden het belangrijk dat onze zang in de vieringen de gesproken boodschap (liturgie) ondersteunt, zodat we een mooie ondersteunende rol vervullen in de verschillende missen.

We repeteren 3 keer per maand op vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg. Dirigent is Gabrielka Clout en de begeleiding is in handen van Maurick Reuser.
We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond. 

Cantiqua Concert
Gemengd Koor Cantiqua is van oorsprong een kerkkoor dat naast de verzorging van eucharistievieringen ook regelmatig concerten geeft. Per 1 september 2010 is Cantiqua Concert ontstaan. Al een jaar eerder vonden de eerste concerten plaats die de aanleiding vormden voor de vorming van Cantiqua Concert.

Cantiqua Concert is een concertkoor. De dirigent is Kaiyi Min en de begeleider is Gabrielka Clout. Het koor richt zich op de meer ervaren koorzangers. Ieder project heeft een relatief korte voorbereidingstijd. Hierdoor moeten deelnemers in staat zijn om zich de muziek in vrij korte tijd eigen te maken. De huidige leden van Cantiqua vormen de vaste kern van Cantiqua Concert. Daarnaast sluiten, per concert, projectleden aan.

Cantiqua Concert heeft de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt van klassiek kerkkoor tot eigentijds concertkoor. De afgelopen jaren heeft een verschuiving kunnen plaatsvinden van ‘klassiek’ repertoire naar ook hedendaagse muziek, wel nog steeds met een religieuze inslag of dan toch in ieder geval met een religieuze ondertoon.

Met ‘hedendaagse muziek’ wordt bedoeld de muziek die aansluit bij de beleving van de koorleden, maar die ook nadrukkelijk beantwoordt aan de behoefte van het publiek aan een afgewogen combinatie van herkenbaarheid en verrassing. Van het zingen van exclusief religieuze teksten is de ontwikkeling ingezet naar het zingen van teksten die een veel breder palet beslaan dan alleen de joods-christelijke traditie.

Voorafgaand aan een concert repeteren we op dinsdagavond van 20.00- 22.15 uur in MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.

Wil je meedoen met een van onze concerten meld je dan bij onze secretaris. Zij kan u alle informatie verstrekken over aankomende concerten en bijbehorende repetitieschema’s. Voor meer informatie over programmering en bijbehorende repetities kunt u terecht bij onze secretaris: mevrouw Lia de Kok;
telefoon: 06- 55 77 87 87
e-mail: secretariaatcantiqua@gmail.com