Tijdlijn

De eerste steen wordt gelegd voor de bouw van de Lovense kerk

6 september 1921

De eerste steen wordt gelegd voor de bouw van de Lovense kerk

Het nieuwe kerkgebouw wordt ingezegend

17 december 1922

Pastoor Mannaerts wordt officieel geïnstalleerd als eerste pastoor. Het mannenkoor zingt Gregoriaans en missen van o.a. Heydt, Refice, Perosi, Nieland en Franssen. Er wordt ook een jongenskoor opgericht. Van onze huidige leden is Ben van Bladel in het jongenskoor begonnen. En ook de latere dirigent Henk van Doorn behoorde daartoe. Het dameskoor komt er pas later. Het orgel wordt achtereenvolgens bespeeld door Marinus van Berkel, Guus Schollaert en Louis Bergman.

Pierre Baars stopt als dirigent

11 juni 1953

Pierre Baars stopt als dirigent

Dhr. J. Wagenmakers, onderdirecteur zoals dat toen werd genoemd, neemt de honneurs waar. Er wordt wel intensief naar een opvolger gezocht.

Harry Hoppenbrouwers neemt de leiding op zich

1 september 1956

Harry Hoppenbrouwers neemt de leiding op zich

Harry Hoppenbrouwers verklaart zich bereid de leiding op zich te nemen. Hij en pastoor Mannaerts kennen elkaar ook vanuit de organisatie van zangers- en dirigentencursussen van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. De nieuwe dirigent zorgt voor rust, zekerheid, orde, discipline en ambitie bij de koorleden en de resultaten zijn er naar. En er komt ook weer een jongenskoor. Het zingt op bijzondere dagen samen met het mannenkoor. Er is ook de eerste samenwerking met het dameskoor. Samen zingen ze een cantate van Elbert Franssen.

Henk van Doorn wordt de nieuwe dirigent

7 juli 1960

Harry Hoppenbrouwers komt te overlijden en het koor gaat weer op zoek naar een opvolger. Die wordt gevonden en Henk van Doorn wordt op 22-jarige leeftijd de nieuwe dirigent (directeur). Hij was al de assistent uit het toenmalige mannenkoor. Hij gaat op zoek naar een uitbreiding van het repertoire. Henk van Doorn en Ad Strijbosch kozen voor werken waarvan er nu nog steeds worden uitgevoerd tijdens de vieringen op zondag:’ Mis in G’ Casali, ‘Requiem’ Fauré, ‘Krönungsmesse’, ‘Mis in D-dur” en ‘Credomesse’ Mozart, ‘Missa Brevis’ van Kodaly, ‘Messe de minuit’ Charpentier en in1967 ‘Halleluja’ van Handel.

40-jarig jubileum

30 december 1962

Pastoor Mannaerts, Parochie Loven en het gemengd Koor Loven vieren het 40-jarig jubileum.

Oprichting dameskoor

1 januari 1965

Pastoor van Stokkum wordt voorzitter van het koor en hij durft het aan een dameskoor op te richten. Het jongenskoor wordt uitgebreid met enkele meisjes.

Dameskoor en mannenkoor samengevoegd

1 januari 1971

Het dameskoor en mannenkoor gaan samen en ook het kinderkoor wordt er aan toegevoegd. ‘Gemengd Zangkoor Loven’ was een feit. Het koor bestond uit 120 leden en de prestaties waren er ook naar.

Fusie tussen de koren van Loven en Besterd

1 januari 1972

De kerk van de Besterd wordt gesloten en er komt een fusie tussen de koren van Loven en Besterd. Hierdoor komt het ledenaantal op 116: 38 kinderen, 15 dametjes, 28 dames en 35 heren.

Kerkorgel gerestaureerd

19 november 1972

Het kerkorgel uit 1948 is gerestaureerd en wordt feestelijk in gebruik genomen met de ‘Missa Brevis’ van Z. Kodaly. Het benodigde geld voor de restauratie (ca. 15.000 gulden) was bijeengebracht door een inzamelingsactie van de koorleden onder de parochianen. Jubileumconcert t.g.v. het 50-jarig bestaan Kerk Loven Tilburg. Rondom het jubileumjaar vonden ook nog andere concerten plaats: Bejaardenconcert en een concert in het teken van de Ziekendag.

LP opgenomen

20 januari 1973

LP opgenomen

De LP is opgenomen en de ‘Missa Solemnis’ van Mozart staat op kant A. Kant B bevat een aantal koorwerken, die ook in de kerk tijdens diensten zijn te beluisteren.

Henk de Croon volgt Ad Strijbosch op

8 september 1975

Ad Strijbosch komt plotseling te overlijden. Henk de Croon wordt zijn waardig opvolger.

Naam koor verandert

25 januari 1980

De naam van het koor verandert in RK Gemengd Zangkoor Loven-Besterd.

Kerst-LP opgenomen

19 maart 1981

Kerst-LP opgenomen

Ter gelegenheid van van het 60-jarig jubileum van het RK Gemengd Zangkoor Loven-Besterd is op 19 en 20 maart 1981 een Kerst-LP opgenomen in de Willibrorduskerk. Op kant A staan diverse kerstliederen en op kant B staat de Messe de Minuit van M. Charpentier.

Jubileummis 60-jarig bestaan

7 november 1982

Jubileummis voor het 60-jarig bestaan van de kerk en ook het koor. Uitgevoerd wordt de ‘Grosse Orgelmesse’ van J. Haydn. Er zijn ook twee optredens in het wijkgebouw.

Henk van Doorn viert zijn 25-jarig jubileum als dirigent

2 juni 1985

Henk van Doorn viert zijn 25-jarig jubileum als dirigent van Het Gemengd koor Loven-Besterd. Eerst is er een Heilige Mis in de kerk, Missa Brevis Z. Kodaly. Later op de dag is er een receptie in het Parochiehuis.

De restauratie van de Willibrorduskerk is voltooid.

29 december 1985

De restauratie van de Willibrorduskerk is voltooid. De gehele kerk is nu opgesierd met schilderingen en mozaïeken van Joan Collette. Deze dag is er een open huis in het kerkgebouw.

Reünie t.g.v. het 70-jarig bestaan

25 april 1993

Reünie t.g.v. het 70-jarig bestaan. Krönungsmesse W.A. Mozart in de Willibrorduskerk Enschotsestraat en daarna festiviteiten in de Postelse Hoeve.

Laatste viering in Willibrorduskerk

4 juli 1999

Laatste viering in Willibrorduskerk met de ‘Grosse Orgelmesse’ van J. Haydn. De viering heeft als thema ‘In het huis van mijn vader is plaats voor velen’. Na de vakantie verhuizing naar de Antoniuskerk in de Hoefstraat. Het Valckx & Van Kouteren orgel uit 1949 verhuist naar de basiliek van Kolobrzeg in Polen. De sloop van de Willibroduskerk gaat beginnen.

CD Presentatieconcert van Brabantse Orgelklanken

28 november 1999

CD Presentatieconcert van Brabantse Orgelklanken in de kerk van ’t Heike in Tilburg. Op deze cd is het Valckx & Van Kouteren-orgel van de Willibrorduskerk te horen (bespeeld door Henk de Croon) voordat het naar Polen verhuist i.v.m. de sloop van de parochiekerk.

Henk van Doorn is 40 jaar dirigent

1 juli 2000

Henk van Doorn is 40 jaar dirigent

Henk van Doorn is 40 jaar dirigent van Gemengd Koor Loven Besterd en ontvangt voor de vele verdiensten de Gouden Speld van de Gemeente Tilburg uit handen van wethouder W. van Herwijnen.

Eerste steenlegging Petrus Donderskerk

1 september 2000

Naam van het koor wordt gewijzigd

1 februari 2002

Naam van het koor wordt gewijzigd

De naam van het koor wordt gewijzigd van Gemengd Koor Loven Besterd naar Gemengd Koor Cantiqua.

Afscheid van Henk van Doorn en de presentatie van Arjan van Baest

30 januari 2005

Afscheid van Henk van Doorn en de presentatie van Arjan van Baest

Concert dat in het teken staat van het afscheid van Henk van Doorn en de presentatie van Arjan van Baest als nieuwe dirigent. Tijdens dit concert is het uitgebouwde Pelsorgel ook weer te beluisteren.

Henk van Doorn overlijdt op 66-jarige leeftijd

16 augustus 2005

Henk van Doorn overlijdt op 66-jarige leeftijd. De uitvaartdienst wordt gehouden op 20 augustus in de Petrus Donderskerk, waarna de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats aan de Lovensestraat.

CD opgenomen

11 april 2008

CD opgenomen

Deze cd is opgenomen in het weekend van 11 en 12 april 2008 in de Petrus Donderskerk te Tilburg en bevat hoogtepunten uit het heden en het verleden. Op zondag 15 juni 2008 werd de cd gepresenteerd tijdens een drukbezocht koffieconcert in de Petrus Donderskerk, waar ’s morgens om 10.00 uur een feestelijke jubileummis ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van het koor werd opgeluisterd.

Nieuwe structuur

1 september 2010

Gemengd Koor Cantiqua kent een nieuwe structuur en het koor bestaat voortaan uit Cantiqua Klassiek, Cantiqua Concert en Cantiqua Schola.

Jubileummis i.v.m. het 90-jarig bestaan

7 oktober 2012

Jubileummis i.v.m. het 90-jarig bestaan van het koor met o.a. W.A. Mozart Missa Brevis in Bes, Alma Dei Creatoris en Ave Verum en G.F. Handel Halleluja in Petrus Donderskerk Tilburg. Hierna receptie met oud-koorleden.

Gabrielka Clout wordt nieuwe dirigent Cantiqua Klassiek

31 mei 2015

Tijdens het Mariaconcert op zondag 31 mei in de Petrus Donderskerk draagt Arjan van Baest het dirigeerstokje van Cantiqua Klassiek over aan Gabrielka Clout.

Henk de Croon 40 jaar muzikaal begeleider

22 november 2015

Henk de Croon 40 jaar muzikaal begeleider

Op zondag 22 november (de dag van de patrones van de musici) is Henk de Croon in het zonnetje gezet omdat hij dit jaar 40 jaar aan het werk is als onze vaste begeleider.

Afscheid van erevoorzitter Jan Boelen

2 september 2016

Om gezondheidsredenen heeft Jan Boelen op vrijdag 2 september afscheid genomen van het koor.

Erevoorzitter Jan Boelen overleden

9 november 2016

Erevoorzitter Jan Boelen overleden

Op woensdag 9 november overleed op 81-jarige leeftijd ere-voorzitter Jan Boelen. Op maandag 14 november namen we afscheid van hem tijdens de uitvaartdienst in de St. Caeciliakerk te Berkel- Enschot.

Organist Henk de Croon overleden

19 maart 2020

Organist Henk de Croon overleden

Op donderdag 19 maart 2020 overleed na een ziekbed van enkele maanden onze muzikale steun en toeverlaat Henk de Croon.

Maurick Reuser volgt Henk de Croon op

2 oktober 2020

Maurick Reuser volgt Henk de Croon op

Na het overlijden van Henk de Croon wordt Maurick Reuser zijn opvolger.

Cantiqua Schola is gestopt

1 augustus 2021

Cantiqua Schola is gestopt

In 2021 is besloten om te stoppen met met onze afdeling Cantiqua Schola.

Cantiqua bestaat 100 jaar

1 januari 2022

Cantiqua bestaat 100 jaar

In 2022 bestaat het koor 100 jaar.
Voor alle activiteiten in het jubileumjaar klik hier.

Cantiqua krijgt Tilburgse Ereprent

3 juli 2022

Cantiqua krijgt Tilburgse Ereprent

Het koor krijgt op zondag 3 juli de Tilburgse Ereprent vanwege het 100-jarig jubileum. Burgemeester Weterings reikte de ereprent uit tijdens een reünie/receptie voor (oud-)leden en geïnteresseerden.

Cantiqua krijgt Koninklijke Erepenning

5 november 2022

Het koor krijgt bij het jubileumconcert op zaterdag 5 november 2022 in Concertzaal Tilburg uit handen van burgemeester Theo Weterings de Koninklijke Erepenning.

Afscheid dirigent Arjan van Baest

3 juni 2023

Afscheid dirigent Arjan van Baest

foto: Michelle Peeters, Deuxbleus Fotografie

Met het concert ‘Die Jahreszeiten….maar dan anders!’ neemt Arjan van Baest afscheid als dirigent van Gemengd Koor Cantiqua afdeling Concert.

Kaiyi Min wordt nieuwe dirigent Cantiqua Concert

1 januari 2024

Kaiyi Min wordt nieuwe dirigent Cantiqua Concert

foto: Michiel van Eeden