Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacybeleid Gemengd Koor Cantiqua (privacy statement)

Gegevens verzamelen
Gemengd Koor Cantiqua vindt het heel belangrijk dat alle leden van Gemengd Koor Cantiqua weten hoe wij met de privacy gegevens van iedereen omgaan.
We verzamelen gegevens om zo met elkaar en met derden goed te communiceren. We zijn open en eerlijk over de gegevens die verzameld worden.
We wisselen gegevens met derden alleen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van subsidieaanvragen of fotomateriaal voor PR-doeleinden.  Foto’s gemaakt tijdens repetities, activiteiten of de officiële koorfoto kunnen gebruikt worden in de media ter illustratie van onze bezigheden.
We respecteren dat jouw gegevens persoonlijk zijn. We vragen daarom toestemming om jouw gegevens te mogen verwerken en bewaren middels een ondertekend 'toestemmingsformulier'. Middels het formulier 'intrekken van toestemming' kun je ons altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om je persoonlijke gegevens te verwerken en/of te bewaren. We bewaren de NAW-gegevens zolang je lid bent van Gemengd Koor Cantiqua

Van oud-leden bewaren we naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om oud-leden op de hoogte te houden van onze activiteiten. Oud-leden die hier geen prijs op stellen kunnen dit kenbaar maken, waarna de NAW-gegevens niet langer bewaard en gebruikt worden.

Welke gegevens worden verzameld?
Als je lid wordt van Gemengd Koor Cantiqua verzamelen we NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens worden gedeeld met de leden van het koor middels de ledenlijst. Dit t.b.v. de interne communicatie zoals doorsturen informatie, uitnodiging vergaderingen, hulpverzoeken, sturen (verjaardags)kaartje etc.
Tijdens repetities en optredens kunnen foto’s, films of geluidsopnamen gemaakt worden die ingezet kunnen worden voor PR-doeleinden. Zo ook kunnen geluidsfragmenten en films gedeeld worden op Youtube.

Nieuwsbrief
Zowel leden, niet leden als organisaties kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief. Aanmelding gebeurt via de website van het koor. De volgende NAW-gegevens worden bewaard: naam en e-mailadres. Indien men de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen worden alle NAW-gegevens verwijderd. Afmelden is mogelijk via website. Iedere nieuwsbrief bevat een link om te kunnen afmelden.

Het bestuur van Gemengd Koor Cantiqua (juni 2018)