Historie

Geschiedenis

De naam Gemengd Koor Cantiqua bestaat nog maar 17 jaar (begin 2002). Het koor daarentegen bestaat al ruim 90 jaar. Begin november 1922 werd het opgericht als Lovens Zangkoor, dat alleen nog uit mannen bestond. Door toewijding van pastoor Mannaerts (de bouwpastoor van de voormalige kerk van parochie Loven) en dankzij inspanningen van de eerste dirigent Pierre Baars, groeide het jonge koor zienderogen. Baars werkte hard aan het mannenkoor-repertoire en hij richtte ook een jongenskoor op. Enkele van de huidige koorleden zijn bij dit jongenskoor als zanger begonnen. Voor dames was in het koor toen nog geen plaats. Wel werden nu en dan samen met een dameskoor ‘bonte avonden’ georganiseerd, maar dit dameskoor zong toen nog niet in de kerk. In 1953 nam Pierre Baars door persoonlijke omstandigheden gedwongen, afscheid. Hij werd tijdelijk opgevolgd door dhr. Wagenmakers en een permanente opvolger werd gevonden in de persoon van Toon Voskuylen. Vanaf 1956 werden de repetities door pastoor Mannaerts zelf geleid. Gelukkig dat Harrie Hoppenbrouwers zich al snel bereid verklaarde het stokje over te nemen. Het koor won onder zijn leiding aan kwaliteit, dankzij rust, orde en discipline. Het jongenskoor, dat enkele jaren tevoren was verdwenen, werd onder zijn bewind weer opgericht. Bovendien kwam de eerste serieuze samenwerking met een dameskoor tot stand met de uitvoering van een cantate van Elbert Franssen. Ook van de kwaliteiten van Harrie Hoppenbrouwers heeft het koor niet lang mogen profiteren, want op 7 juli 1960 overleed hij. Hij had in zijn periode echter wel een assistent binnen het koor benoemd. En het was dan ook logisch dat die de rol van dirigent over zou nemen. Het was Henk van Doorn. Henk is tot september 2004, dus ruim 44 jaar, ononderbroken de vaste dirigent van het koor geweest. Door zijn vakmanschap, bevlogenheid en persoonlijke betrokkenheid groeide het koor verder in kwaliteit. Vele indrukwekkende concerten werden onder zijn leiding verzorgd. Om gezondheidsredenen nam Henk tijdens een concert op zondag 30 januari 2005 in de Petrus Donderskerk afscheid van het koor. De dirigeerstok werd overgedragen aan Arjan van Baest. Op 16 augustus 2005 overleed Henk van Doorn op 66-jarige leeftijd.

De historie van Gemengd Koor Cantiqua is geschetst in een tijdlijn. Deze tijdlijn kan je hier bekijken.