Drie afdelingen

Drie afdelingen

Gemengd Koor Cantiqua bestaat in 2020 98 jaar.  Momenteel zijn er 32 actieve zangers en zangeressen. Gemengd Koor Cantiqua kent twee belangrijke uitgangspunten: vanuit het artistieke oogpunt willen we musiceren op een verantwoord amateurniveau en vanuit het sociale oogpunt zorgen we daarbij ook voor gezelligheid en vriendsgroeien in het aantal leden. Om dat te kunnen bereiken is vanaf 1 september 2010 de structuur van de vereniging grondig gewijzigd. Er zijn drie afdelingen: Cantiqua Klassiek voor het verzorgen van de muzikale opluistering van de erediensten, Cantiqua Concert voor het verzorgen van kwalitatief goede amateurconcerten en Cantiqua Schola met als hoofdtaak de traditie van de Gregoriaanse zang in stand te houden. Deze wijziging heeft natuurlijk gevolgen voor de repetities en de uitvoeringen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris Joke van Knegsel, tel. 013 - 850 97 93 of mail haar.

Cantiqua Klassiek zingt meerstemmige kerkmuziek: missen van o.a. Mozart, Haydn, Gounod, De Croon en Van Baest. Ook motetten, Latijnse en Nederlandse kerkmuziek. Iedereen die kan zingen,  kan en mag lid worden van dit koor. We repeteren om de 14 dagen op vrijdagavond. Dirigent is Gabrielka Clout. We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg. 

Cantiqua Concert

Gemengd Koor Cantiqua is van oorsprong een kerkkoor dat naast de verzorging van eucharistievieringen ook regelmatig concerten geeft. Per 1 september 2010 is de vereniging onderverdeeld in drie afdelingen, waaronder Cantiqua Concert. Al een jaar eerder vonden de eerste concerten plaats die de aanleiding vormden voor de vorming van Cantiqua Concert.

Cantiqua Concert is een concertkoor. Het staat onder leiding van Arjan van Baest en werkt met compacte repetitieperiodes. Cantiqua Concert richt zich op de meer ervaren koorzangers. Ieder project heeft een relatief korte voorbereidingstijd. Hierdoor moeten deelnemers in staat zijn om zich de muziek in vrij korte tijd eigen te maken. De huidige leden van Cantiqua vormen de vaste kern van Cantiqua Concert. Daarnaast sluiten, per concert, projectleden aan.

Cantiqua Concert heeft de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt van klassiek kerkkoor tot eigentijds concertkoor. De afgelopen jaren heeft een verschuiving kunnen plaatsvinden van ‘klassiek’ repertoire naar hedendaagse muziek, wel nog steeds met een religieuze inslag of dan toch in ieder geval met een religieuze ondertoon.

Met ‘hedendaagse muziek’ wordt bedoeld muziek die aansluit bij de beleving van de koorleden, maar die ook nadrukkelijk beantwoordt aan de behoefte van het publiek aan een afgewogen combinatie van herkenbaarheid en verrassing. Van het zingen van exclusief religieuze teksten is de ontwikkeling ingezet naar het zingen van teksten die een veel breder palet beslaan dan alleen de joods-christelijke traditie.

We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.

Cantiqua Schola zingt alleen Gregoriaanse muziek. Voor de betreffende zondag repeteren we die muziek drie keer: twee keer op vrijdagavond en ook een half uur voorafgaand aan de viering. Iedereen kan lid worden van de Schola, maar we hopen dan wel dat je enige ervaring hebt met het zingen van Gregoriaans!  We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.