Drie afdelingen

Drie afdelingen

Gemengd Koor Cantiqua bestaat in 2019 97 jaar.  Momenteel zijn er 41 actieve zangers en zangeressen. Gemengd Koor Cantiqua kent twee belangrijke uitgangspunten: vanuit het artistieke oogpunt willen we musiceren op een verantwoord amateurniveau en vanuit het sociale oogpunt zorgen we daarbij ook voor gezelligheid en vriendsgroeien in het aantal leden. Om dat te kunnen bereiken is vanaf 1 september 2010 de structuur van de vereniging grondig gewijzigd. Er zijn drie afdelingen: Cantiqua Klassiek voor het verzorgen van de muzikale opluistering van de erediensten, Cantiqua Concert voor het verzorgen van kwalitatief goede amateurconcerten en Cantiqua Schola met als hoofdtaak de traditie van de Gregoriaanse zang in stand te houden. Deze wijziging heeft natuurlijk gevolgen voor de repetities en de uitvoeringen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris Joke van Knegsel, tel. 013 - 850 97 93 of mail haar.

Cantiqua Klassiek zingt meerstemmige kerkmuziek: missen van o.a. Mozart, Haydn, Gounod, De Croon en Van Baest. Ook motetten, Latijnse en Nederlandse kerkmuziek. Iedereen die kan zingen,  kan en mag lid worden van dit koor. We repeteren om de 14 dagen op vrijdagavond. Dirigent is Gabrielka Clout. We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg. 

Cantiqua Concert Cantiqua Concert zingt overwegend religieuze muziek, bij voorkeur uitgevoerd met een orkest. Als je hier mee wilt zingen, moet je zelfstandig je partij kunnen instuderen, want voor elk project is slechts een beperkte repetitietijd beschikbaar. We repeteren op vrijdagavond en één of twee zaterdagen. Stemvorming kan een onderdeel zijn van die zaterdagrepetities. Dirigent is Arjan van Baest. We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.

Cantiqua Schola zingt alleen Gregoriaanse muziek. Voor de betreffende zondag repeteren we die muziek drie keer: twee keer op vrijdagavond en ook een half uur voorafgaand aan de viering. Repetitor en dirigent is Henk de Croon. Iedereen kan lid worden van de Schola, maar we hopen dan wel dat je enige ervaring hebt met het zingen van Gregoriaans!  We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.